Badan Pembangunan Standard

sda

Standards Malaysia, organisasi piawaian nasional, telah melantik Lembaga Industri Kayu Malaysia (MTIB) sebagai Badan Pembangunan Piawai (SDA) untuk mentadbir dan mengurus aktiviti penyeragaman dalam ruang lingkup Jawatankuasa Piawaian Industri mengenai Kayu yang berkaitan dengan Kayu, Produk Kayu dan Struktur Kayu berkuat kuasa mulai September 2013.

MTIB adalah badan berkanun yang ditauliahkan kepada Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi. MTIB ditubuhkan pada tahun 1973 oleh Akta Parlimen. Objektif utama adalah untuk mempromosikan dan menyelaraskan perkembangan keseluruhan industri kayu. MTIB merasa terhormat untuk mengambil peranan sebagai Badan Pembangunan Standard (SDA) dan menguruskan ISC on Timber di bawah Jawatankuasa Piawaian Nasional (MyNSC) Majlis Piawaian dan Akreditasi Malaysia.

Pelantikan MTIB sebagai SDA, menandakan satu lagi kejayaan dalam usaha MTIB ke arah memperkukuhkan perkembangan industri kayu Malaysia melalui beberapa aktiviti penyeragaman khususnya penetapan standard untuk kayu, produk kayu dan struktur kayu.

Lot 167, Jalan 3,
Kompleks Perabot Olak Lempit,
42700 Banting,
Selangor Darul Ehsan.

Lot 4, Fasa 1, Jalan Timur 6,
Taman Perindustrian Kota Kinabalu,
Peti Surat 177, Pos Mini Indah Permai,
88450 Kota Kinabalu, Sabah

Lot 167, Jalan 3,
Kompleks Perabot Olak Lempit,
42700 Banting,
Selangor Darul Ehsan.

Lot 4, Fasa 1, Jalan Timur 6,
Taman Perindustrian Kota Kinabalu,
Peti Surat 177, Pos Mini Indah Permai,
88450 Kota Kinabalu, Sabah