• BORANG PENDAFTARAN VENDOR CWSB

    Lengkapkan maklumat di bawah bagi pendaftaran vendor
  • 1) MAKLUMAT SYARIKAT

  • 2) Perakuan Syarikat

  • Saya mengaku bahawa maklumat yang diberikan adalah benar. Pihak CWSB berhak untuk membatalakan permohonan jika mendapati maklumat yang diberikan adalah palsu dan tidak benar.

  • Clear
  • Should be Empty: