Pengurusan Tertinggi

Pengerusi
YBrs. Encik Mad Zaidi Mohd Karli

Timbalan Ketua Setiausaha (Perladangan dan Komoditi)
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi Malaysia (MPIC)

Ahli Lembaga Pengarah
YBrs. Tuan Haji Mahpar Atan

Ketua Pengarah
Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)

Ahli Lembaga Pengarah
YBrs. Encik Farosham Naizamohideen

Pengarah Urusan
Impressive Transform Sdn. Bhd.

Wakil Korporat
YBrs. Puan Suzana Abdul Rahim

Pengarah Bahagian Pemerkasaan Ekonomi Bumiputera
Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)

Pengurus Besar
YBrs. Encik Mohd Adawi Ton Omar

Pengurus Besar
CTCS Worldwide Sdn. Bhd.