Perbincangan Bersama Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam

Perbincangan Bersama Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam

11 JANUARI 2024 | UiTM Shah Alam, Selangor

Satu perbincangan bersama pihak Universiti Teknologi Mara telah diadakan di UiTM Shah Alam. Perbincangan ini menggariskan intipati seperti knowledge transfer di antara industri dan pelajar. Selain itu, juga berkongsi pendapat akan pentingnya untuk mewujudkan inisiatif penggunaan kayu dalam jurusan reka bentuk industri di institut pengajian tinggi.

Diharapkan perbincangan ini dapat mewujudkan satu kolabarasi yang membawa kepada penghasilan rekabentuk dan idea yang lebih unik dan menarik. Seterusnya, menyumbang kepada penghasilan produk perkayuan yang bermutu tinggi.

#ctcs
#mtib
#kpk
#mykomoditi
#kayumalaysiakelestarianteraskeunggulan
#timber
#uitm

Leave A Comment