Perkhidmatan Verifikasi Kayu
(TVS)

Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB) menawarkan perkhidmatan verifikasi kayu yang akan membantu memastikan kayu pilihan anda adalah berkualiti dan mempunyai spesifikasi yang tepat untuk pelbagai kegunaan.

Anda boleh berasa yakin bahawa kualiti produk anda menepati standard yang bertujuan untuk memanjangkan jangkahayat kayu dengan kos penyelenggaraan yang minimum sekiranya kualiti menepati spesifikasi.

Kerosakan kayu seperti pecah, reput dan serangan serangga perosak dengan mudahnya boleh dihindar jika kualiti dan spesifikasi kayu yang tepat dipatuhi dari peringkat awal lagi.

Lot 167, Jalan 3,
Kompleks Perabot Olak Lempit,
42700 Banting,
Selangor Darul Ehsan.

Lot 4, Fasa 1, Jalan Timur 6,
Taman Perindustrian Kota Kinabalu,
Peti Surat 177, Pos Mini Indah Permai,
88450 Kota Kinabalu, Sabah

Lot 167, Jalan 3,
Kompleks Perabot Olak Lempit,
42700 Banting,
Selangor Darul Ehsan.

Lot 4, Fasa 1, Jalan Timur 6,
Taman Perindustrian Kota Kinabalu,
Peti Surat 177, Pos Mini Indah Permai,
88450 Kota Kinabalu, Sabah